Estudiem els problemes de tot tipus que tenim al barri i ens coordinem amb altres entitats que tenen objectius afins als nostres. Fomentem les relacions de veïnatge i ens organitzem per defensar els interessos col·lectius.

Alícia Palau
Jordi Carrió

.

Carrer de la Bisbal, 40